Prin modificarea şi completarea Hotărārii Guvernului nr. 707/2012

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare,   denumirea

 

Facultatatea de Metalurgie, Știința Materialelor și Mediu

 

 s-a modificat īn

 

 Facultatea de Ingineria Materialelor Și a Mediului

 

și are adresa http://www.fimm.ugal.ro/