Revista

Analele Universităţii din Galaţi,

Fascicula IX. Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor

are apariţie bianuală, fiind specializată în domeniul metalurgie şi ştiinţa materialelor, precum şi în domenii conexe: chimic, mecanic, energetic.

În revistă se publică lucrări de cercetare ştiinţifică elaborate de cadre didactice ale Facultăţii de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, de cercetători şi cadre didactice de specialitate din ţară şi din străinătate, principalul obiectiv fiind diseminarea celor mai noi rezultate ale cercetărilor şi schimbul de informaţii între specialiştii din domeniu.

Au fost publicate lucrări ştiinţifice rezultate în urma unor colaborări dintre specialişti din facultatea nostră şi specialişti străini: Rep. Moldova, Germania, Ucraina, Franţa, China, Italia, Statele Unite ale Americii şi Portugalia.

 Domeniile acoperite de revistă sunt:  

·                    elaborarea şi turnarea aliajelor metalice (oţeluri, fonte, neferoase);

·                    deformări plastice şi tratamente termice;

·                    utilaje şi agregate;

·                    controlul şi optimizarea proceselor;

·                    tehnologii şi materiale speciale;

·                    ingineria şi managementul resurselor şi a mediului;

·                    ingineria suprafeţelor;

·                    tehnologii de valorificare superioară a cărbunilor şi a combustibililor;

·                    nanotehnologii şi nanomateriale;

 Revista are apariţie ritmică din anul 1983 având, deja, o tradiţie; în condiţiile extinderii colaborărilor la nivel internaţional, începând cu anul 2003 au fost publicate câte două numere anual.

Pentru a avea o cât mai bună vizibilitate internaţională, lucrările sunt scrise în limba engleza, cuprinsul fiind tipărit în limbile engleză şi română.

Nivelul calitativ al revistei este îmbunătăţit, în permanenţă prin creşterea gradului de vizibilitate, modul de selectare a lucrărilor, condiţiile de redactare a acestora, respectarea termenelor de elaborare-redactare a lucrărilor şi de publicare a revistei.

 

Revista este afiliată la importante societăţi şi asociaţii: Societatea Română de Metalurgie, Societatea Română de Biomateriale, Asociaţia Tehnică a Turnătorilor din România (ATTR), Asociaţia Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor, Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Societatea Romana de Chimie, The American Society for Metals (ASM International).

  

Revista este inclusă în schimburi internaţionale cu universităţi de prestigiu din mai multe ţări, primindu-se, în contrapartidă, reviste şi alte materiale documentare de la instituţiile cu care ne aflăm în relaţii de colaborare.

 

Comisia de referenţi ştiinţifici este alcătuită din cadre didactice competente în domeniile acoperite de revistă din cadrul Facultăţii de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, din alte universităţi din ţară şi din străinătate.

Evaluarea se face în conformitate cu o fişă tip aprobată de Consiliul editorial, fiecare lucrare fiind recenzată, independent, de doi specialişti, eventualele diferende fiind analizate şi tranşate de colegiul de redacţie.  

După ultima evaluare a revistelor, realizată de Centrul National pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie (CENAPOSS), ca o recunoştere a calităţii sale şi a impactului la nivel naţional, revista este inclusă în categoria B, cod 215 (http://www.cncsis.ro/2006_evaluare_rev.php).

 

Revista este indexată în Cambridge Scientific Abstract       

(http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=materials-set-c).

Articolele publicate în revistă pot vizualizate pe site-ul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, pagina Facultăţii de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor: www.fmsm.ugal.ro.

 

Copyright © 2005 FACULTY OF METALLURGY AND MATERIALS' SCIENCE
Webmaster:   Simion.Balint@ugal.ro